Winter Eclectic

 

Reglement Winter Eclectic Senioren 2021-2022:


HIERBIJ DE UITNODIGING VOOR HET SEIZOEN '21-'22


VIND HIER DE WESTRIJDKALENDER


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Definitie


Eclectic is een spelformule in stroke play waarbij een speler (speelster) verscheidene keren
het parcours van Kampenhout speelt . Per hole wordt steeds de beste score, gemaakt over
alle gespeelde rondes, weerhouden.
 
De Winter Eclectic in Kampenhout is een regelmatigheidscriterium over alle door het
Seniorencomité georganiseerde wedstijden gedurende de winterperiode: in principe alle
dinsdagen tussen 1 november en 31 maart van het volgende jaar.
 
Indien een dinsdag op een feestdag valt zal er desgevallend tijdig een vervangdag in
dezelfde week vastgelegd worden. Er zal evenwel geen extra dag voorzien worden , dus
nooit 2 Eclectic wedstrijden in dezelfde week.
 
Deelnemingsvoorwaarden .
Alle senioren van Kampenhout mogen aan dit criterium deelnemen , d.w.z, Heren, Dames en
Rabbits.
 
Inschrijvingen gebeuren via I-Golf op dezelfde manier zoals in de zomerperiode.
Het secretariaat stelt de flights op.
 
Deelname kost 6€ indien de 18 holes bespeelbaar zijn. Is dit niet geval, zal er 3€ gevraagd
worden.
 
Elk speler (speelster) meldt zich voor aanvang aan bij het secretariaat en ontvangt zijn
scorekaart. De ingevulde scorekaarten moeten ingediend worden op het secretariaat.
Iemand die niet via I-Golf ingeschreven is, kan toch aan de competitie deelnemen, op
voorwaarde dat hij zelf een blanco scorekaart neemt en vertrekt na de laatste flight van de
ingeschrevenen. Men moet minstens met 2 zijn per flight.
 
Niet-senioren, leden van Kampenhout, kunnen, bij voldoende ruimte op de startlijst,
deelnemen aan de wedstrijden maar komen niet in aanmerking voor de Eclectic
rangschikking noch voor de dagprijzen.
 
De wedstrijden worden gespeeld volgens de normale regels, inclusief de local rules .
Uiteraard gelden de tijdelijke regels, zoals ze op het groot info bord aan de gevel van het
secretariaat aangekondigd worden, zoals het dragen van de golftas, het plaatsen van de bal
op de fairways, de sluiting van bepaalde holes, enz.
 
Er mag ofwel 9 ofwel 18 holes gespeeld worden, niet meer, niet minder, met start van hole 1
of hole 10. Men kan dus niet langer meer holes à la carte gaan selecteren. Voor de Eclectic
rangschikking wordt dus enkel rekening gehouden met de eerste 9, de laatste 9 of uiteraard
de totale 18 holes (eventueel verminderd met de gesloten holes).

De competitie:
 
Er wordt gespeeld vanaf de winter tee-offs met aankomst op de zomergreens; dus bij
wintergreens, gelden de resultaten niet voor de Eclectic rangschikking.
Om traag spel te vermijden, is het maximum aantal toegelaten slagen per hole gelijk aan 9,
met vermelding van 10 op de scorekaart of een kruis.
 
Elke wedstrijd heeft individuele winnaars, volgens de single stableford formule over 18
holes. Deze punten moeten dus eveneens op de scorekaart genoteerd worden. Alle
scorekaarten worden ingeleverd op het secretariaat. De wekelijkse prijsuitreiking is telkens
voorzien omstreeks 17 u, afhankelijk van het aantal deelnemers. De winnaars krijgen in
principe een symbolische prijs.
 
Sponsoring van bepaalde wedstrijden is evenwel mogelijk.
 
De uitslagen van alle wedstrijden worden verwerkt in een algemeen klassement dat leidt tot
een eindrangschikking per categorie. De algemene rangschikking zal medegedeeld worden
via de website van Kampenhout, afdeling Senioren, item Eclectic.
 
Alle eventuele betwistingen worden beslecht door de Eclectic-coördinator.
 
De algemene categorieën zijn:
- Dames 0 - 36
- Heren 0 - 24,4
- Heren 24,5 - 36
- Rabbits (gemengd) 36 – 54

Prijsuitreiking:
 
De prijsuitreiking per categorie zal plaatsvinden de eerste dinsdag van het zomerseizoen.
 
Er worden prijzen per categorie voorzien.
 
Veel succes!!
 
Van Den Bossche Jean-Paul
Winter Eclectic coordinator.