Intern Reglement


Alle leden worden geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van het intern reglement van Golfclub Kampenhout. U kunt het intern reglement downloaden door op de afbeelding hieronder te klikken. Indien u nog vragen hebt kunt u zich wenden tot het secretariaat.